Sme držiteľom rôznych certifikátov a z toho vyplýva aj naše zameranie.Control Group Sluzby img

  • nedeštruktívne testovanie vizuálnou metódou, kapilárnou metódou, meranie hrúbok ultrazvukom
   Certifikáty VT, PT, UTT - COPRT
  • riadenie a dozorovanie stavieb, monitoring montážnych činností
   certifikáty SV, SD - SKSI
  • klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác
   certifikát CENEKON
  • kontrola a tvorba sprievodnej technickej dokumentácie
Control Group logo

Sme spoločnosť zameraná na kontrolnú činnosť. Špecializujeme sa na dozor nad kvalitou a to hlavne pre stavebníctvo, energetický a storjársky priemysel. Naše štruktúry sa skladajú z kvalifikovaného personálu so skúsenosťami.

iso9001 cert

Rýchly kontakt

+421 918 901 835

info@controlgroup.sk

Sídlo:
Vašinova 70
949 01 Nitra
Slovakia